de | sl
Menu
P

Izjava o varovanju podatkov

 

Hvala, da se zanimate za mojo spletno predstavitev. Tukaj vas želim obvestiti o varovanju podatkov v okviru izvajanja moje dejavnosti. Spoštujem zakonska določila Zakona o varovanju podatkov (Datenschutzgesetz – BDSG), Zakona o telemedijih (Telemediengesetz – TMG) in druge pravne predpise s področja varovanja podatkov.

1. Predmet varovanja podatkov

Predmet varovanja podatkov so osebni podatki. Po prvem odstavku 3. člena BDSG so to posamezni podatki o osebnih ali stvarnih razmerjih določene ali določljive fizične osebe. Sem sodijo npr. podatki kot ime, naslov, naslov elektronske pošte ali številka telefona, pa tudi uporabniški podatki kot vaš IP-naslov.

2. Splošne informacije o varovanju podatkov

Ko dostopite na spletne strani Karmen Schödel ali naložite podatke s teh strani, se informacije o tem shranijo in obdelajo v protokolni datoteki. Postopek je anonimiziran. Iz njega ni mogoče sklepati na vašo osebo. Shranijo se: vaš IP-naslov, datum in ura priklica strani, priklicana stran oziroma ime priklicane datoteke, količina prenesenih podatkov in sporočilo, ali je bil dostop/priklic uspešen. Ti podatki se ne uporabljajo v komercialne namene. Analiza služi izključno za statistično obdelavo in izboljšanje moje spletne ponudbe. Povezava med evidentiranimi uporabniškimi podatki in osebo, na katero se nanašajo, se ne vzpostavi. Trajno shranjevanje je izključeno. Poizvedovanju po podatkih in shranjevanju ter analizi podatkov lahko kadar koli nasprotujete. Za pridobitev in shranjevanje podatkov se uporabljajo tudi tako imenovani piškotki. Piškotki so majhni paketi podatkov, ki jih vaš brskalnik na zahtevo mojega strežnika shrani v vaši končni napravi. Tam ne povzročajo škode. Ne vsebujejo virusov in ne preiskujejo. Uporabljajo se začasni piškotki. Začasni oziroma sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete vaš brskalnik. Vaš spletni brskalnik lahko nastavite tako, da se na vaši končni napravi piškotki ne morejo shranjevati ali da se že shranjeni piškotki izbrišejo. V ta namen lahko uporabite funkcijo izključitve (opt-out) v ustreznih programih.

3. Obseg pridobivanja in shranjevanja podatkov

V splošnem vam za uporabo moje spletne strani ni treba navesti osebnih podatkov. Osebne podatke potrebujem, da lahko svoje storitve dejansko izvršim. To zadeva tako posredovanje informativnega materiala ali naročenih storitev kot tudi odgovarjanje na individualna povpraševanja. Če pri meni naročite storitev, vaše osebne podatke poizvem in shranim načeloma le, če je to potrebno za izvedbo storitve ali posla. Poleg tega je lahko potrebno, da vaše podatke posredujem podjetjem, ki so vključena v opravljanje storitve ali izvedbo naročila. To so npr. transportna podjetja ali druge storitvene službe. Po dokončni izvedbi naročila so vaši podatki blokirani in se izbrišejo po preteku roka, določenega v davčnih in podjetniških predpisih, če niste izrecno privolili, da se podatki uporabljajo dlje časa.

4. Poizvedovanje in shranjevanje uporabniških podatkov

Za optimizacijo moje spletne strani se zbirajo in shranjujejo podatki kot npr. datum in ura priklica strani, stran, s katere ste priklicali mojo stran in podobno. To se izvaja anonimizirano, brez da se uporabnik strani osebno identificira. Za pridobivanje in shranjevanje uporabniških podatkov se uporabljajo piškotki. Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in služijo za shranjevanje statističnih informacij, kot so operacijski sistem, vaš spletni uporabniški program (brskalnik), IP-naslov, predhodno priklicana spletna stran (Referrer-URL) in ura. Ti podatki se pridobivajo izključno za statistične namene za nadaljnjo optimizacijo in ustrezno oblikovanje moje spletne strani. Po podatkih se poizveduje in podatki se shranjujejo izključno v anonimizirani obliki in iz njih ni mogoče sklepati na vas kot fizično osebo.

5. Namenska uporaba podatkov

Upoštevam načelo namenske uporabe podatkov. Vaše osebne podatke zbiram, obdelujem in shranjujem le za namene, za katere ste mi jih sporočili. Vaših osebnih podatkov ne posredujem tretjim osebam brez vašega izrecnega dovoljenja, razen če ni to nujno potrebno za opravljanje storitve ali izvedbo naročila. Tudi državnim institucijam in organom, ki so upravičeni do obveščanja, podatke posredujem le v okviru zakonskih dolžnosti obveščanja ali če sem dolžna na podlagi sodne odločbe.

6. Pravica do informacij in preklica

Kadar koli lahko brez navedbe vzroka dobite brezplačno informacijo o tem, katere podatke o vas imam shranjene. Kadar koli lahko zahtevate, da vaše podatke, ki jih imam shranjene, blokiram, popravim ali izbrišem. Dovoljenje za pridobitev in uporabo vaših podatkov, ki ste mi ga dali, lahko tudi kadar koli in brez navedbe vzroka prekličete. Če želite to storiti, se obrnite na kontaktni naslov, ki je naveden v impresumu. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z mojimi informacijami o varstvu in obdelavi vaših osebnih podatkov, sem vam kadar koli z veseljem na voljo.

Prosim, upoštevajte, da se določila v zvezi z varovanjem podatkov lahko spremenijo.

Vir:
Prilagojen vzorec, objavljen na: www.datenschutzerklaerung-online.de