de | sl
Menu
P

Strokovni prevodi

 

Specializacija je moje merilo kakovosti

Z dodatno specializacijo – univerzitetno izobrazbo in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami iz gospodarstva – vam zagotavljam profesionalne prevode na področju ekonomije in prava.

Prevajanje zakonov, pogodb in drugih pravnih ali poslovnih besedil je kompleksna in zahtevna dejavnost, zato je strokovno znanje na tem področju posebej pomembno. In ravno to vam nudim.

Kakovost je moje osnovno načelo

Visok standard kakovosti prevodov zagotavljam tudi na drugih strokovnih področjih.

Strokovno znanje je pomemben pogoj za izvajanje prevajalske dejavnosti. Ker je strokovnih področij veliko, ni mogoče pridobiti dodatne formalne izobrazbe v vseh disciplinah. Na podlagi dolgoletne prevajalske prakse ugotovim strokovne posebnosti besedila in iz zanesljivih virov priskrbim izčrpne informacije, kar mi omogoča, da hitro in temeljito obvladam nova strokovna področja.

Prevajalski vsakdan dopolnim še s posvetovanjem s kolegi in z drugimi strokovnjaki. Strokovno prevajanje že samo po sebi pomeni zavezanost vseživljenjskemu učenju. Razvoju prevajalske stroke sledim tudi z dodatnimi izobraževanji in izpopolnjevanji.

Učinkovitost in doslednost

Pri prevajanju uporabljam sodobna prevajalska orodja, ki omogočajo učinkovito delo in dosledno uporabo terminologije. Če želite, vam lahko izdelam tudi lastne terminološke podatkovne baze ali glosarje.

Učinkovito terminološko delo zagotavlja, da je pri dodatnih naročilih manj iskanja terminologije, preprečuje podvajanje dela in je v podporo vsem, ki sodelujejo pri dvojezični strokovni komunikaciji.

Področja

carina
ekonomija
elektrotehnika
finance
gradbeništvo
informatika
kozmetika
pravo
strojništvo
transport
trženje
turizem
zavarovalništvo
živila
in drugo

Vrste besedil

besedila zakonov
brošure
časopisni članki
izjave za javnost
izvedenska mnenja
navodila za uporabo
označevanje izdelkov
pogodbe
poslovna poročila
predstavitve
prospekti
spletne strani
računovodski izkazi
tehnična dokumentacija
in drugo

Strokovni prevodi