de | sl
Menu
P

Overjeni prevodi

 

Potrjujem, da …

Če potrebujete overjen prevod, lahko potrdim pravilnost, popolnost in skladnost prevoda z izvirnikom. Overovitev vsebuje tudi navedbo, ali mi je bil predložen original, overjen prepis ali kopija dokumenta. Dokumentacijo, ki mi jo predložite v elektronski obliki, obravnavam kot neoverjen prepis oziroma kopijo.

Veljavnost overjenih prevodov

Kot prevajalka za slovenski jezik sem javno imenovana in zaprisežena pri Deželnem sodišču Nürnberg-Fürth (Landgericht Nürnberg-Fürth). Overjeni prevodi so načeloma veljavni v vsej državi. Prevode, ki jih overim, lahko torej predložite na uradih kjer koli v Nemčiji.

Če želite prevod uporabiti v drugih državah, vam priporočam, da se pri prejemniku prevoda pozanimate, ali je overovitev veljavna za vaš namen uporabe.

V varnih rokah

Overovitev je običajno potrebna pri prevodih spričeval, matičnih listin, uradnih potrdil, sodb, izpisov iz sodnega registra, notarskih listin in drugih pomembnih dokumentov.

Kot prevajalka sem zavezana k varovanju tajnosti. Vaše dokumente obravnavam zaupno.
 

Za posameznike

matične listine
odločbe
pogodbe
pooblastila
potrdila
spričevala

Za podjetja

carinska dokumentacija
delovne pogodbe
izpisi iz sodnega registra
kupoprodajne pogodbe
najemne pogodbe
ustanovitvena dokumentacija

Za sodišča

obtožnice
odredbe
sklepi
sodbe
vabila
zaprosila