de | sl
Menu
P

Prevajanje

 

Natanko to, kar želite povedati

Moji prevodi se odlikujejo po tem, da ne prevajam posameznih besed, temveč vsebino besedil, razen če naročnik ali vrsta besedila zahteva dobeseden prevod. Kjer je potrebno, pri prevajanju upoštevam tudi kulturne razlike. Kajti vsak jezik je odraz okolja, iz katerega izvira, in ljudi, ki ga govorijo.

Natanko to, kar želite doseči

Prevod je dober, če izpolnjuje svoj namen. Pri tem je odločilnega pomena kakovost. Dosežem jo tako, da vsako naročilo obravnavam kot nov začetek, ki zahteva poseben pristop.

Sem prevajalka in hkrati tudi vaša kontaktna oseba, kar za vas predstavlja prednost. Vaše želje, ki jih posredujete meni osebno, lahko takoj upoštevam pri delu, da boste s prevodom dosegli natanko to, kar želite.

Natanko tako, kot ste si predstavljali

Želite natančen, strokovno pravilen in stilistično dodelan prevod ob dogovorjenem roku? Lahko se zanesete name. Vaše zahteve izpolnjujem vestno in predano.

Prevod vašega besedila skrbno izdelam in ga večkrat preverim, tako da vselej prejmete odličen končni izdelek.

Prevajanje

Preberite več: