de | sl
Menu
P

Prevajanje kot zasnova življenja

 

Moje življenje poteka v nenehni izmenjavi med Nemčijo in Slovenijo. Ta obogatitev je odločilno vplivala na izbiro mojega poklica in mi nudi številne možnosti za neprestano urjenje jezikovne tankočutnosti, ki je pri izvajanju prevajalske dejavnosti nujno potrebna.

Ker sem živela v raznih krajih v Sloveniji in Nemčiji, kar je bilo deloma poklicno pogojeno, sem izostrila čut za posebnosti obeh jezikov in kultur.

Prevajanje pa ni le v središču mojega dela. Prevajam namreč ves čas, saj v dveh jezikih mislim, pišem, govorim in čutim. Kulturna izmenjava je torej prisotna tudi v mojem zasebnem življenju, saj prežema skoraj vsako poklicno in osebno odločitev.

Prevajanje kot zasnova življenja