de | sl
Menu
P

Prevajanje kot strategija preživetja

 

Rojena sem v Nemčiji, odraščala pa sem v Sloveniji, zato je bilo prevajanje zame že v zgodnjem otroštvu esencialnega in eksistencialnega pomena. V novo jezikovno okolje sem se bila namreč primorana vključiti brez posebne podpore.

Po študiju ekonomije v Sloveniji sem bila zaposlena na področju gospodarstva, in sicer najprej v Sloveniji. Poklicna pot me je pripeljala nazaj v Nemčijo, kjer sem imela priložnost in sem tudi morala to izkušnjo doživeti znova, vendar na drugi stopnji osebnostnega razvoja in zavesti. V poslovnem okolju, ki od posameznika zahteva pogajalske spretnosti in sposobnost argumentiranja, je spretna raba jezikovnih sredstev pomemben dejavnik uspeha.

Vsaka večjezičnost je edinstvena, vendar pa so pogoji zanjo v nekaterih primerih bolj in v drugih manj ugodni. Zlasti otroci so dovzetni za odziv okolja. Z zdravo jezikovno samozavestjo lahko izkoristimo možnosti, ki jih nudi dvo- ali večjezičnost.